Zo maken wij het verschil

Zeggen dat je kwaliteit levert is één, het daadwerkelijk leveren is twee. Zo zijn wij aangesloten bij verschillende brancheorganisaties die innovatie stimuleren en net als wij milieuvriendelijk en duurzaam werken. Een sterke vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen dus. Veilig voor u en goed voor onze omgeving.

Erkend leerbedrijf

Brandhof De Meern is lid van het Register van Erkende Leerbedrijven, zo laten wij zien dat we het vakmanschap willen garanderen en stimuleren. De groeiende technologie stelt steeds nieuwe eisen aan timmerlieden en de ervaring leert dat het bieden van goede opleidingsmogelijkheden resulteert in gemotiveerde vakmensen.

KOMO-keur

Het machinaal timmerwerk wordt gemaakt onder KOMO-keur. Dit keurmerk geeft een basiskwaliteit aan het timmerwerk en wordt regelmatig gecontroleerd door controleurs van het SKH, Stichting Keurmerk Hout.

Ter attentie van het Politiekeurmerk zijn we gecertificeerd voor inbraakwerendheidsklasse 2.

SGT-garantie

Het geveltimmerwerk wordt geleverd met SGT-garantie (Stichting Garantie Timmerwerk). Deze 10-jarige verzekerde garantie wordt gegeven op producten die gemaakt zijn volgens de detailleringen van de KVT ’95.

FSC®

Duurzaam geproduceerd hout is in het belang van ons allen, daarom onderschrijven wij de activiteiten van de Forest Stewardship Council (FSC) en zijn gecertificeerd om deze producten te gebruiken in ons timmerwerk.

PEFC keurmerk

PEFC is wereldwijd het grootste keurmerk voor duurzaam hout en papier. Het doel van PEFC is duurzaam bosbeheer te bevorderen om zo het aandeel hout en papier uit goed beheerde bossen te vergroten.

STIP

Alle hout afkomstig uit duurzaam / verantwoord beheerd bos. Geen enkel ander keurmerk garandeert wat STIP garandeert: een STIP-bedrijf koopt uitsluitend hout in uit duurzaam / verantwoord beheerde bossen en verkoopt dus uitsluitend duurzaam en verantwoord hout.

Hout 100%

Duurzaamheid, transparantie, kwaliteit en zekerheid zijn de kernwaarden van HOUT100%. Met het HOUT100% keurmerk behoor je tot  de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland. En zorg je voor zekerheid van perfect houtwerk van architect tot consument. Van ontwerpen tot wonen. Van deuren, ramen en kozijnen tot gevelelementen.

NBvT

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging die het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt.

Door te kiezen voor een product, vervaardigd door een bedrijf met het NBvT certificaat, kiest u automatisch voor een kwalitatief hoogwaardig houten product.

KOMO® BRL 7010

Biobased bouwen wordt steeds belangrijker om de Nederlandse economie circulair te maken en omdat er de komende jaren 100.000 woningen per jaar bijgebouwd moeten worden. Dit is niet mogelijk als er op een traditionele manier gebouwd blijft worden, vanwege alle CO2, stikstof en PEFAS regels en normen.